Het is slim om het succes van Snus (rookloze tabak) serieus te nemen

Het succes van Snus uitbreiden?

De onlangs bekend gemaakte gegevens uit Noorwegen zijn zo belangrijk dat gezondheidswerkers wereldwijd hiervan kennis zouden moeten nemen. Schadebeperking die je ziet in Noorwegen en Zweden moet in andere landen ook worden uitgevoerd door brandbare tabak te vervangen door snus (rookloze tabak) . Snus  is vochtige tabak in kleine zakjes  die onder de bovenlip worden geplaatst. Omdat bij roken juist verbranding de schadelijke stoffen veroorzaakt, zorgt deze rookloze manier van tabak gebruiken voor enorme vooruitgang in gezondheid bij voormalige rokers

Gebruikers van sigaretten in Noorwegen en Zweden stappen over naar  snus als een veiliger alternatief voor roken.

Dit gebeurt in een zodanig tempo dat er nu meer snusgebruikers zijn dan sigarettengebruikers. In 2017 gebruikte 12% van de Noren dagelijks snus, tegenover 11% dagelijkse rokers (een daling van 22% in 2007). Zweden heeft zelfs nog maar 7% rokers. Om dat in context te plaatsen, het EU-gemiddelde is 26%. Deze overstap naar een veiliger product kan een verrassing zijn voor veel mensen die werken bij tabakspreventie en -organisaties. Maar dit is wel bekend bij diegenen die herkennen hoe het tabaksgebruik evolueert.

Euro Barometer rokers in de EU

American Cancer Society ziet geen grote risico’s voor rookloze tabak

American Cancer Society onderzoekers  identificeerden 17 risicofactoren die 660.000 gevallen van kanker veroorzaakten. Het roken van sigaretten was de belangrijkste oorzaak (verantwoordelijk voor bijna 300.000 gevallen), terwijl herpes-virus type 8 de minste gevallen (1040) = 0,16% produceerde. Rookloze tabak was geen van de 17 risicofactoren – wat  betekent dat het risico op kanker door rookloze tabak minimaal is.

Effect Snusgebruik in Zweden met minste longkanker doden

Europese richtlijn (TPD) voor tabaksgebruik houdt positieve ontwikkelingen tegen

Het voorbeeld uit Noorwegen (en ook in Zweden trouwens) laat zien wat voor positief effect mogelijk is als regeringen veiligere en minder schadelijkere  tabaksproducten toestaan.  Dit in tegenstelling met de Europese richtlijn voor tabaksgebruik, die snus in de meeste Europese landen verbiedt.

Noorwegen (dat geen lid is van de Europese Unie) voerde een verstandig tabaksbestrijdingsbeleid dat ruimte liet voor alternatieven voor tabakssigaretten op de markt. Deze alternatieven helpen mensen hun gezondheidsrisico te verminderen door veiligere nicotineproducten, wat ertoe bijdraagt ​​dat Noorwegen een aantal betere gezondheidsindicatoren heeft.

Overschakelen van sigaretten op orale tabak heeft bijgedragen dat Zweden het laagste percentage tabakgerelateerde ziekten in Europa heeft bereikt

Het verhaal is vergelijkbaar in het nabijgelegen Zweden, dat was vrijgesteld van het verbod op snus van de Europese Unie. Uit onderzoek blijkt dat mannen in Zweden het laagste percentage longkanker hebben binnen Europa, deels vanwege het gebruik van snus, wat heeft geleid tot een ongewoon laag aantal rokers.

Vanaf de jaren zeventig  nam de populariteit van Snus  in Scandinavië aanzienlijk toe, toen mensen zich steeds meer bewust werden van de gevaren van roken. Het percentage mannelijke rokers daalde dramatisch van 40% in 1976 tot slechts 15% in 2002. Bijna een derde van de ex-rokers gebruikte Snus bij het stoppen en degenen die dat wel deden hadden ongeveer 50% meer kans om te slagen.

De redenen voor het verbod in de EU zijn achterhaald

De redenen voor het verbod in de EU zijn onderwijl verzwakt nadat uit talrijke studies bleek dat er geen significante correlatie was tussen snus en mondkanker. Bij de productie van Snus, vermindert men de hoeveelheid kankerverwekkende nitrosaminen aanzienlijk. Wat betekent dat Noorwegen en Zweden, ondanks de populariteit van snus,  bij de landen met de laagste percentages voor mondkanker in de EU horen.

Paradoxaal genoeg blijven Zuid-Aziatische en Afrikaanse vormen van pruimtabak, die honderden keren meer kankerverwekkend zijn dan Snus, direct beschikbaar in het VK en andere EU-landen, omdat ze worden beschouwd als “traditionele” in plaats van “nieuwe” tabaksproducten.

Zelfs degenen die dit verbod in de EU ondersteunen, geven toe dat snus duidelijk minder gevaarlijk is dan sigaretten. Waarom verbiedt de EU dan nog steeds de export van Snus naar andere EU-landen? Het antwoord, zoals gedocumenteerd in een inzichtelijk boek van Christopher Snowdon, ligt in een combinatie van koppigheid van (vaak gesubsidieerde) anti-tabaksinstellingen en de gevestigde belangen van de farmaceutische industrie.

Anti-rook organisaties speelden een grote rol, sommigen van hen werden gefinancierd door farmaceutische bedrijven en vreesden dat hun aandeel in de lucratieve stoppen-met-roken markt bedreigd werd. Dit waren dezelfde bedrijven die door de Europese Commissie als “belanghebbenden” werden beschouwd en die regelmatig worden geraadpleegd over de EU-regelgeving inzake tabak.Vaak werden onderzoeksresultaten over de gezondheidsrisico’s van Snus gelekt naar de media voordat hun (vaak niet kloppende) methodologie goed kon worden onderzocht.De schriktactieken werkten, en in 2004 regeerde het Europese gerechtshof de Snusfabrikanten om het verbod te handhaven. Vergelijkbare tactieken zijn trouwens toegepast om de E-sigaret met vreemde regels in de EU regelgeving te beperken. Ook de E-sigaret  werkt veel effectiever als rookstopmiddel, dan de door de Pharmacie geleverde rookstopmiddelen als medicatie via arts verkregen of de nicotine bevattende middelen als nicotine pleister e.d..

Verbieden van alle vormen van nicotine niet de juiste manier

De ervaring uit Zweden en Noorwegen geeft aan dat het verbieden van alle vormen van nicotine niet de juiste manier is en dat er besprekingen moeten worden gevoerd om veilige vormen van nicotine te bieden ter vervanging van gevaarlijke tabaksproducten. Een academische studie in 2017 toonde aan dat tot 355.000 sterfgevallen vermeden hadden kunnen worden in slechts één jaar, wanneer de Zweedse aantallen rokers en het snusgebruik was overgenomen in de rest van Europa.

2 gedachten over “Het is slim om het succes van Snus (rookloze tabak) serieus te nemen”

  1. Is het gebruik van nicotine vervangers in de vorm van kauwgom of mondspray aan te bevelen bij stoppoging roken ? Men blijft dan toch nicotine verslaving in stand houden ?

  2. Ik ben zelf wel gestopt met roken door middel van een product als nicotinezakjes, het heeft de trek naar een sigaret direct weggenomen en dat is reeds 7 jaar geleden nu, dus het is mogelijk om op die manier te stoppen, maar als je het echt als vervanging gebruikt blijven nicotinezakjes natuurlijk gewoon nicotine en die is nu eenmaal verslavend.
    Maar het lijkt me nog altijd beter als verbranding van tabak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *