Onderzoek: Geen Lange-termijn effecten van geïnhaleerde nicotine

Tabaksrook is schadelijk, maar is nicotine dat ook?

Iedereen weet dat tabak roken een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en kanker geeft.  De ongezonde effecten van tabaksrook zijn bekend. Maar er is nog steeds niet volledig bekend welke stoffen in tabaksrook die deze negatieve gezondheidseffecten veroorzaken.

Veel mensen denken onterecht dat nicotine schadelijke gevolgen heeft

Veel mensen denken onterecht dat nicotine schadelijke gevolgen heeft. En dat deze stof zeer verslavend is. Maar zonder tabaksrook zijn daarvoor nog niet echt aanwijzingen gevonden. Want bevolkingsonderzoeken onder grote groepen mensen die wel nicotine gebruiken maar niet roken, gaf geen extra ziekten of overlijden (bijvoorbeeld snus gebruikers in Zweden). Ook dit tweejarig onderzoek bij ratten geeft geen enkele aanwijzing van  schadelijke gevolgen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat nicotine zonder tabaksrook weinig tot niet verslavend werkt. Dat blijkt uit onderzoeken met proefdieren, maar ook bij mensen (bij bv. onderzoeken met nicotine pleisters bij niet rokers).

Twee jarig onderzoek bij ratten

Gedurende dit onderzoek ademden de ratten een concentratie nicotine in die tweemaal de plasmaconcentratie gaf die gevonden werd bij zware rokers. Nicotine werd gegeven gedurende 20 uur per dag, vijf dagen per week. Dat deed men twee jaar lang.

Gevonden resultaten

De onderzoekers konden geen toename in sterfte, atherosclerose of frequentie van tumoren bij deze ratten vinden in vergelijking met niet aan nicotine blootgestelde ratten.

Er werden geen longtumoren gesignaleerd en er was geen toename in pulmonale neuroendocriene cellen. (Een neuro-endocriene tumor kan ontstaat uit de hormoonproducerende cellen in de longen).

Wel was het lichaamsgewicht deze ratten verminderd in vergelijking met niet aan nicotine blootgestelde ratten. (Het is bekend dat ook bij mensen nicotine de eetlust iets remt).

Conclusie

Deze studie wijst niet op enig schadelijk effect van nicotine wanneer het in zuivere vorm (dus zonder tabaksrook) wordt ingeademd.

Onderzoek : Long-term effects of inhaled nicotine.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *