Jonge e-sigaret gebruikers roken minder gewone sigaretten dan hun leeftijdsgenoten

Uit een nieuwe studie is gebleken dat jongeren die e-sigaretten gebruiken in de toekomst minder vaak tabakssigaretten zullen gebruiken dan degenen die andere tabaksproducten gebruiken.
(Om verwarring te voorkomen: in e-sigaretten zit totaal geen tabak, heeft geen verbranding met vele kankerverwekkende stoffem, maar heeft men toch onder de tabakswet geplaatst.)

Het zogenaamde ‘gateway-effect’ – overstappen van e-sigaret naar tabak roken is klein onder degenen die starten met e-sigaretten gebruik. En uit andere studies bleek al eerder dat potentiële e-sigaret gebruikers vaak dezelfde personen zijn als potentiële tabakrokers. Zeg maar dat er in dezelfde vijver gevist wordt. En  je kunt dan toch beter een e-sigaret kunt kiezen die minder dan 1% minder kankerverwekkende stoffen produceert. (Research paper: Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke)

Deze studie met de titel “Association of initial e-cigarette and other tobacco product use with subsequent cigarette smoking in adolescents: a cross-sectional, matched control study,”, werd gepubliceerd in het tijdschrift Tobacco Control.

Waar gaat deze studie over?

De onderzoekers schreven dat veel studies kijken naar het aantal tieners dat één of meerdere keren een e-sigaret gebruiken, maar geen enkele volgt hen om te zien of ze in de toekomst rokers worden. De meeste studies keken naar “het ooit eens gebruikt hebben van e-sigaretten (kan één enkele keer zijn). Dat laatste zorgt er voor dat geen genuanceerder analyse van de impact van het gebruik van e-sigaretten op verder tabaksgebruik en mogelijk  is. Dus weet je ook niet of er een gateway naar tabak roken is.

Er zijn ook onderzoeken die laten zien dat het gebruik van e-sigaretten een van de best mogelijke manieren is voor rokers om te stoppen met roken.

Deze studie werd uitgevoerd om te zien of de introductie van e-sigaretten onder jongeren de acceptatie van het traditionele roken van sigaretten op latere leeftijd onder tieners in de Verenigde Staten verhoogt.

Wat deden de onderzoekers?

De studie maakte deel uit van de National Youth Tobacco Survey die tussen 2014 en 2017 werd uitgevoerd. In deze studie werden in totaal 78.265 adolescenten opgenomen. Onder deze tieners beantwoordden in totaal 38 630 vragen over de eerste tabaksproducten die ze in 2014 en 2015 gebruikten. Degenen die voor het eerst e-sigaretten gebruikten, werden de blootstellingsgroep genoemd, terwijl de rest ‘niet-sigaretbrandbaar’ werd genoemd ( CT) “groep en” andere niet-brandbare tabak (NT) “groep. Dit waren de gedragscontroles. Degenen die in het begin geen e-sigaretten gebruikten, waren de ‘synthetische controles’.

Degenen die ooit een of twee trekjes hadden geprobeerd, werden geclassificeerd als “ooit rokers”, terwijl degenen die de afgelopen 30 dagen minstens één sigaret hadden gerookt daar werden geclassificeerd. Degenen die meer dan 100 sigaretten rookten, werden geclassificeerd als gevestigde rokers. Brandbare tabaksproducten omvatten sigaren, waterpijpen, pijpen of cigarillo’s. Niet-brandbare tabaksproducten omvatten pruimtabak en snuiftabak enz.

De conclusie

De onderzoekers concludeerden dat in de beoordelingsperiode  het onwaarschijnlijk was dat e-sigaretten als een belangrijke overstap (gateway) tot het roken van sigaretten hebben gefungeerd en in feite als overstap tot roken voor kwetsbare adolescenten hebben kunnen fungeren; dit komt overeen met de afname van tabak roken onder jongeren in dezelfde periode dat het gebruik van e-sigaretten onder jongeren tussen 2014 en 2017 is toegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *