Maakt Heatstick IQOS nicotine inname minder schadelijk? onderzoek en feiten

De iQOS Heatstick is een andere manier van tabak gebruiken. Men noemt het ook wel elektrisch roken. En het is veel minder schadelijk dan sigaretten roken. Het is een apparaatje waar je een speciaal hiervoor geschikte sigaret instopt. Die sigaret wordt verhit tot een zo hoge temperatuur dat er damp afkomt die je kunt inhaleren. De doelgroep zijn verstokte rokers die liever een minder schadelijk alternatief willen gebruiken.  De vraag is of dit apparaat daarvoor geschikt is. En wat is het verschil met een e-sigaret, waar het apparaat op lijkt?

IQOS bestaat in wezen uit drie onderdelen; Een batterij oplader, het damp apparaat en heets. Heets zijn de wegwerpsticks (mini sigaretten) die in pakjes van 20 tabakssticks verkocht worden. Deze sticks bevatten een mengsel van tabak, plantaardige glycerine, nicotine en smaakstoffen. Hier zou je 14 trekjes van kunnen nemen, maar in de praktijk zijn dat er eerder 6 tot 12.

Hoe zit het met schadelijkheid bij de iQOS Heatstick?

Bij tabak roken wordt de tabak verbrand. Bij de iQOS (I Quit Ordinary Smoking) wordt de tabak verhit. Maar tot een veel lagere temperatuur (350 °C). Zodat de tabak niet verbrandt, maar de tabak juist verdampt.  Deze damp inhaleren voelt als roken. Maar er zitten in deze damp minder schadelijke stoffen, volgens de maker Philip Morris : “Heat not burn”  zoals zij dat noemen. De verhitting bij een normale tabakssigaret loopt op tot 800 tot 900 graden of nog hoger. In ieder geval veel hoger dan de 300-350 bij de iQOS. Trouwens bij een E-sigaret verdampt een vloeistof die nicotine en een smaakstofje bevat bij 180-200°C.

Minder schadelijke stoffen lijkt logisch. De grote hoeveelheid schadelijke stoffen van tabak roken ontstaat juist doordat er verbranding plaats vindt (teer en koolmonoxide).  Wat dat betreft is rook van een kampvuurtje even schadelijke en bevat dezelfde schadelijke stoffen als tabaksrook. Ook nicotine, wat onterecht vaak als erg gevaarlijk stof wordt ervaren, veroorzaakt geen kanker of roken gerelateerde ziekten. Nicotine wordt pas gevaarlijk wanneer de concentratie enorm hoog is. Die concentratie staat echt heel ver weg van de hoeveelheden nicotine die we via ons voedsel binnen krijgen, of die rokers binnen krijgen.

Moeten we de uitspraken van Philip Morris voor waarheid aannemen?

Veel e-sigaret gebruikers zijn wantrouwend omdat zij de indruk hebben dat Philip Morris het qua gezondheid slechtere alternatief op de markt brengt omdat teveel mensen van roken overstappen op e-sigaretten. En dat Philip Morris deze markt weer in hun richting wil ombuigen.

Ook zijn veel mensen nogal wantrouwig, omdat Philip Morris een sigarettenfabrikant is. En sigarettenfabrikanten hebben niet zo´n smetteloos verleden qua waarheid vertellen. Maar er zijn tegenwoordig voldoende testen en testopstellingen waarmee de iQOS doorgemeten kan worden. Ik denk dat Philip Morris zich niet kan permitteren enorm naast de waarheid te zitten met hun beweringen.  Want dan zouden ze de markt – mensen die op gezondere wijze nicotine wil innemen – niet meer bereiken.

Philip Morris heeft in hun laboratorium onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van de iQOS, waar men concludeerde dat de iQOS 90% minder schadelijk is dan tabak roken.

HET RIVM
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de stoffen die de IQOS produceert bij gebruik. Volgens het RIVM zijn veel van de kankerverwekkende stoffen in lagere hoeveelheden aanwezig in de emissies van de IQOS dan in tabaksrook.  De hoeveelheden die het RIVM in de emissies heeft gemeten, komen overeen met de hoeveelheden die Philip Morris in zijn onderzoeken vindt.
De claim dat er in het nieuwe product van Philip Morris ruim 90 procent minder schadelijke stoffen zitten, wordt grotendeels ondersteund door een rapport van het RIVM,

De claim dat er in het nieuwe product van Philip Morris ruim 90 procent minder schadelijke stoffen zitten, wordt ook voor een deel ondersteund een onderzoek door het Onassis Cardiac Surgery Cente en een onderzoek universiteit van Bern dat claimt dat de IQOS 70% minder schadelijke stoffen produceert.

Franse longarts heeft bedenkingen

De bekende Franse longarts Bertrand Dautzenberg is voorstander van de e-sigaret als hulpmiddel wanneer mensen willen stoppen met roken. Maar Dautzenberg heeft bedenkingen tegen de iQOS: “Philip Morris zegt dat het verhitting zonder verbranden is. Maar dat klopt niet helemaal.  Er wordt nog steeds tabak licht verbrand. Daarom komt er nog steeds wat koolmonoxide vrij.  Ze hebben plantaardige glycerine toegevoegd, om je de indruk te geven dat je alleen maar dampt. Maar het blijft tabak”

Het is daarom goed om naar onafhankelijk onderzoek te kijken om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

Onderzoek universiteit in Bern – IQOS 70% minder schadelijk

Een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers aan de universiteit van Bern, in Zwitserland, heeft vastgesteld dat de IQOS brandvrije sigaret, veel van dezelfde kankerinducerende chemische stoffen bevat die in gewone sigaretrook voorkomen, met inbegrip van koolmonoxide, vluchtige organische Verbindingen (VOC’s) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH’s).  In hun analyse bleek dat deze schadelijke chemicaliën aanwezig waren in IQOS-rook, hoewel gemiddeld in lagere concentraties.  Dit onderzoek geeft voor IQOS pakweg 70% minder schadelijk  stoffen in de  rook vergeleken met tabaksigaretten roken.

“We hebben meer studies nodig om meer te weten te komen over de gevolgen voor de gezondheid”, volgens de hoofdauteur van dit onderzoek Dr. Reto Auer.

Volgens Philip Morris zijn de onderzoeksresultaten uit Bern niets nieuws. Wat belangrijk is, is dat de niveaus van dergelijke stoffen drastisch verminderd zijn in vergelijking met de niveaus die in sigarettenrook voorkomen.

Onderzoek universiteit  Schotland:  zowel e-sigaret als Heat-not-burn minder schadelijk dan tabak roken

Een studie (okt 2017) uitgevoerd door William E. Stephens, Van de St Andrews universiteit – Schotland, UK, vergeleek damp van E-sigaretten en damp van Heat Not Burn apparaten zoals de iQOS met tabaksrook. Hij concludeerde :

 • De meeste E-sigaretanalyses geven aan dat de kans dat de E-sigaretdamp kankerverwekkend is minder  dan 1% vergeleken met tabaksrook
 • Bij de Heat-not-Burn is de kans dat de damp kankerverwekkend is minder dan 10% vergeleken bij tabak roken. Wel was er een minderheid van analyses hogere potenties aangeeft.

Onderzoek door Onassis Cardiac Surgery Cente – E-sigaret minder schadelijk als IQOS, beide veel minder schadelijk dan roken

Een onderzoek (juni 2018) van het Onassis Cardiac Surgery Cente. Zij vergeleken een tabaksigaret, de IQOS en een e-sigaret. Conclusie: De IQOS heat not burn stoot aanzienlijk minder carbonylen uit dan een commerciële tabakssigaret (Marlboro Red) maar heeft hogere niveaus dan een Nautilus Mini e-sigaret.

Het gebruik van 20 verwarmde IQOS tabaksticks resulteren in een 81,7%-97,9% verminderde carbonylblootstelling in vergelijking met het roken van 20 tabakssigaretten; de respectieve vermindering in blootstelling door gebruik van 5 g e-sigaretvloeistof zou 92,2%-99,8% zijn.

In vergelijking met de tabakssigaret waren bij de IQOS de gehaltes gemiddeld :
91,6% lager voor formaldehyde,
84,9% lager voor acetaldehyde,
90,6% lager voor acroleïne
89,0% lager voor propionaldehyde
95,3% lager voor crotonaldehyde.

Onderzoek vergelijkt sigaret, e-sigaret en iqos

(Sept. 2018) Onderzoek van het Roswell Park Comprehensive Cancer Center. De longcellen werden direct blootgesteld aan 55 trekjes van een   e-sigaret, 12 trekjes uit een heat-not-burn  apparaat en 8 trekjes van een tabakssigaret, waarmee de geleverde hoeveelheid nicotine geleverd door de verschillende producten vergelijkbaar was.  (De IQOS is een heat-not-burn  apparaat)

Bij dit onderzoek met longcellen werd gevonden dat zowel e-sigaret al IQOS heel veel  minder schadelijk  zijn dan sigaretten met brandbare tabak.  En dat het inhaleren een E-sigaret minder schadelijk is dan de IQOS.  Het resultaat op de longcellen bij gebruik van de E-sigaret was niet te onderscheiden van de controle waarbij omgevingslucht gebruikt werd.

Onderzoek van de American Chemical Society

(april 2019)  In dit onderzoek vergeleek men vrije radicalen in de aerosol bij tabaksigaretten, elektronische sigaretten en heat-not-burn producten (=ICOS).
Vrije radicalen zijn schadelijke stoffen die o.a. in tabaksrook voorkomen, en kanker kunnen veroorzaken.

Het resultaat van dit onderzoek was :
E-sigaretten en heat-not-burn product produceren minder dan 1% minder van dergelijke schadelijke stoffen vergeleken met tabaksigaretten. De hoeveelheid  vrije radicalen bij e-sigaretten en heat-not-burn product lagen zeer dicht bij het niveau dat werd waargenomen in gewone lucht.

Hoe gevaarlijk is tabak consumptie zonder verbranding?

Om hier wat meer informatie over te krijgen kun je kijken naar Zweden. Van alle Europese landen heeft  Zweden de minste aantal gevallen van longkanker, omdat mensen snus gebruiken in plaats van tabak roken.  Snus is een soort pruimtabak, en bevat meestal iets meer nicotine dan tabakssigaretten. Schadelijke nitrosamines die in tabak zitten worden grotendeels verwijderd tijdens het productieproces van snus.

Uit diverse onderzoeken onder Zweedse mannen die snus gebruiken blijkt dat zij niet meer kanker of andere roken gerelateerde ziekten ontwikkelen, vergeleken met niet-rokers. Ook overlijden snus-gebruikers gemiddeld nauwelijks eerder (11 dagen) dan niet-rokers. Tabak rokers daarentegen overlijden gemiddeld vele jaren eerder dan niet-rokers. Hieruit zie je ook dat tabak zelf niet het probleem is, maar dat juist rook het voor de toename van rokersziekten en sterfte door roken verantwoordelijk is.

Rookloos tabaksproduct volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwalificeert de heatstick als een “rookloos tabaksproduct”. Daarom hoeven er geen afschrikwekkende afbeeldingen op de verpakkingen staan, zoals je die wel bij tabaksigaretten op de verpakking hebt.

IQOS vergelijken met elektrische sigaret

De dampvloeistof die gebruikt wordt bij een e-sigaret bevat een relatief onschadelijke basisstof waarin nicotine en een smaakstof opgelost is.  Wanneer je de basisstof verwarmt bindt dat water uit de lucht, wat de zichtbare damp veroorzaakt. De dampvloeistof kan ook zonder nicotine zijn.

In Engeland doet men al jarenlang uitgebreid onderzoek naar elektrische sigaretten. De Britse onderzoekers gaan er van uit de de e-sigaret minstens 95% minder schadelijk is dan tabak roken. Een groot aantal onderzoekers gaan zelfs van betere cijfers uit en denken dat e-sigaretten 98-99% veiliger zijn dan tabak roken. In de UK is de e-sigaret door de regering en de officiële gezondheidsinstanties en artsenvereniging als officieel rookstopmiddel geaccepteerd. De e-sigaret wordt naast artikelen als nicotine kauwgum of nicotine pleisters als rookstopmiddel geadviseerd.

Informatieve video uit België over de e-sigaret


Bij een van de onderzoeken onder e-sigaretgebruikers, werd NAL gevonden (een nitrosamine, medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van longkanker) in een concentratie die 97,5% lager was dan  die in de urine van rokers.  Daarnaast is er voldoende ander bewijs dat van roken overstappen e-sigaretten de risico´s enorm verkleint zie bijvoorbeeld hier: link link link link link

Apotheker wiens vader longkanker had heeft E-sigaret uitgevonden

De e-sigaret is ontwikkeld door mensen die wilden stoppen met roken en wilden overstappen op een ongevaarlijke manier van nicotine innemen. De E-sigaret is dus niet ontwikkeld, en ook de huidige ontwikkelingen daarvan worden niet bepaald door de tabaksindustrie. Later zijn sommige sigaretten fabrikanten ook simpele E-sigaretten gaan namaken,  De verdere ontwikkeling, en het overgrote deel van de bekende E-sigaretten markt is in handen van E-sigaret bedrijven die niets met tabak van doen hebben. De IQOS is een “heat not burn” product, en is  ontwikkeld door Philip Morris, een tabaksfabrikant . Ook andere tabaksfabrikanten hebben (minder bekende) van dergelijke “heat not burn” producten in hun assortiment.

Verschillen op een rijtje:

 • Het verschil tussen een elektrische sigaret en de iQOS is dat bij de e-sigaret geen tabak wordt gebruikt.  Om de overstap van tabak roken naar e-sigaret gemakkelijk te maken is het belangrijk in eerste instantie voldoende nicotine te gebruiken.
 • Het veiligheidsprofiel (rokersziekten) : E-sigaret minstens 95% minder schadelijk dan roken, iQOS 70% tot 90% minder schadelijk.
 • De e-sigaret is voor de meeste mensen veel goedkoper dan de iQOS.   Dampvloeistof is relatief goedkoop, en een eenmaal gekochte e-sigaret kun je steeds opnieuw vullen met vloeistof en lang gebruiken.
 • De iQOS is een bewerkelijk apparaat. Na twaalf trekjes is de cartridge op en moet het apparaat in de lader en het verhittingselement worden gereinigd. Een goede kwaliteit e-sigaret kan meestal 1 a 2 dagen mee bij intensief gebruik, voordat deze opgeladen hoeft. Vloeistoffen kunnen bijgevuld worden.
 • Vermoedelijk is de iQOS verslavender dan de e-sigaret. De e-sigaret bevat alleen nicotine. De iQOS bevat vermoedelijk ook de andere verslavende stoffen die ook in tabaksrook zitten, zoals de zeer verslavende MAOI´s.

Het advies is: gebruik het rookstopmiddel wat het beste bevalt, en het beste helpt bij stoppen met roken.

Verslavende stoffen in de iQOS vergelijken met sigaret en e-sigaret

De iQOS werkt met damp van echte tabak. In tabak zitten naast nicotine een groot aantal andere verslavende stoffen. Het meest verslavende aan tabaksrook zijn vermoedelijk de MAOI´s die in de rook zitten. Nicotine zonder tabaksrook is lang  niet zo verslavend, maar door een toegevoegde opnameversneller in tabak, wordt de nicotine verslavender gemaakt.  Verder zijn er nog een aantal stoffen die op nicotine lijken en vergelijkbare werking hebben.

Het is tot nu toe onduidelijk of de iQOS deze extra verslavende stoffen ook bezit. Maar het zou mij niets verbazen als je ook de zeer verslavende MAOI´s in de iQOS tabak terug zou vinden.

Algehele conclusie

Als alternatief lijkt een e-sigaret veel voordelen te hebben boven de iQOS:

 • De e-sigaret is goedkoper,
 • De e-sigaret bevat naast nicotine geen andere verslavende stoffen
 • De e-sigaret heeft een beter veiligheidsprofiel dan de iQOS (95 – 99% minder schadelijk dan tabak roken, tegen 70 – 90% iQOS). (Verschillen in percentages uit verschillende onderzoeken).
 • Voor de e-sigaret zijn dampvloeistoffen verkrijgbaar in wel honderden diverse smaken. Naast diverse tabakssmaken, ook snoep, fruit, koek, mint en dranksmaken.
 • De iQOS is bewerkelijk(er) dan een e-sigaret in gebruik.

Voor mensen die niet kunnen stoppen met roken met behulp van de e-sigaret of ander hulpmiddel zou de iQOS een middel kunnen zijn om de schade van een tabaksverslaving te beperken.

Vermoedelijk lopen niet-rokers veel meer gevaar bij de iQOS om verslaafd te raken dan bij e-sigaret gebruik, omdat het tabak betreft. Tabak bevat meer verslavende stoffen dan nicotine alleen, en we weten niet welke verslavende stoffen Philip Morris in de tabak verwerkt.

Nieuw onderzoek bevestigt nogmaals de conclusies

Een aantal weken nadat dit artikel geschreven is, wordt door onderzoek  van de University of St Andrews in schotland bevestigd wat in dit artikel beschreven is. De onderzoekers beschrijven dat het kankerrisico e-sigaret vrijwel vergelijkbaar met nicotine vervangende therapie. Het kankerrisico bij e-sigaret gebruik is minder dan 1% van risico bij tabak roken. Daarnaast concludeert men dat prototypes van een heat-not-burn apparaten een stuk minder kankerverwekkend zijn dan tabak roken,  maar risicovoller dan de meeste e-sigaretten. (De IQOS is een heat-not-burn apparaat.)

Dit onderzoek is hier te lezen :
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2017/08/04/tobaccocontrol-2017-053808

Toegevoegd jan 2018:  FDA Advisory Committee: Heat-Not-Burn is Lower Exposure Than Smoke

sept 2020: There is nothing confusing about FDA’s modified-risk orders for the iQOS heated tobacco product
Essentie vertaald : Er is hier geen mysterie en er is geen reden voor verwarring. Omdat verhitte tabaksproducten geen verbranding met zich meebrengen, ontstaan er geen verbrandingsproducten en als gevolg daarvan wordt de gebruiker blootgesteld aan veel lagere niveaus van giftige stoffen. Blootstellingsonderzoeken laten duidelijk zien dat de blootstelling bij rokers die overschakelen op iQOS bijna gelijk is aan het stoppen met roken.

Interessant feit

In Japan wordt de IQOS langer gebruikt en veel gebruikt als vervanger van tabak roken. Het aantal Japanse sigaret rokers neemt dramatisch af door invoering van de IQOS.


Boek van bekende wetenschappelijk onderzoekers waaronder Konstantinos Farsalinos : Analytical  Assessment of E-Cigarettes From Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles .

Het boek geeft een analytische evaluatie van e-sigaretten. Het richt zich op de vele problemen rond elektronische sigaretten, besproken op een hoog gedetailleerd wetenschappelijke niveau.

Dit boek is te verkrijgen bij Bol.com. Lees meer over dit boek op deze site


4 gedachten over “Maakt Heatstick IQOS nicotine inname minder schadelijk? onderzoek en feiten”

 1. Heb zo’n beetje alles gelezen wat er is over de IQOS.
  Momenteel rook ik de e-sigaret, welke mij geen voldoening geeft, nu weer de gewone sigaret dus, poging mislukt!
  Daarom zit ik er nu over te denken om de IQOS te kopen, al was het alleen al om het feit dat er geen koolmonoxide en teer vrijkomt. Althans niet in grote hoeveelheden zoals bij ‘gewoon’ roken.
  Denk dat een verstokte roker toch meer heeft aan de IQOS dan de e-sigaret.

  1. Na 40 jaar roken en meerdere mislukte stoppogingen is het mij met de e-sigaret in 1 dag gelukt om te stoppen met roken. Dat ging tot mijn verbazing eigenlijk heel gemakkelijk in vergelijking met vorige stoppogingen, die nogal uit gevechten tegen afkickverschijnselen bestonden. Alleen een paar keer last gehad op dag 1, dag 2 en 3 waren al bijna normaal. En daarna rust. En dat terwijl op andere wijze stoppen met roken maanden lang een gevecht geeft. En ik ook zelfs na 1,5 jaar weer ooit begonnen ben, bleef altijd trekken. Daar ben ik nu vanaf. Bij stress kan ik altijd op de e-sigaret terug vallen, en dat geeft rust.

   Trouwens wanneer een e-sigaret geen voldoening geeft kan het raadzaam zijn het nicotine gehalte te verhogen.

   En zeggen dat voor verstokte rokers de IQOS beter is dan de e-sigaret gaat voor mij niet op. Maar lees SVP eens op het dampforum, heel veel mensen die vrij makkelijk stoppen met roken met de e-sigaret, en daarbij heel veel verstokte rokers, die regelmatig nog een langere tijd gerookt hebben in vergelijking met mij.
   Dus voor heel veel mensen is de E-sigaret een heel effectief middel om te stoppen met roken. Dat is trouwens wetenschappelijk ook al ruim aangetoond. Kijk hier maar eens : http://www.stoprokenvandaag.nl/onderzoek-en-wetenschap/elektrische-sigaret-helpt-goed-stoppen-roken-ondersteunend-onderzoek/

   Mensen stoppen op verschillende manieren. Blij dat er tegenwoordig gewoon meer mogelijkheden zijn.

 2. Ruim 7 jaar geleden viel bij mij een zeer eenvoudige e-sigaret in de brievenbus. Samen met vloeistof.
  Een uur later was ik helemaal gestopt met roken wat me op andere manieren in 39 jaar niet is gelukt.

 3. Als beginnend COPD’er met 45 jaar roken achter de rug, was het hoognodig een overstap te maken.
  In 2013 deed ik de poging met de toenmalige e-sigaret.
  Na 30 minuten smaakte de analoge peuk niet meer.
  Nu 6 jaar verder, en al enkele keren in nicotine gezakt, nog steeds een verwoed damper en hobbyist.
  Ondertussen een 92 mensen bij de tabakspeuken weg gesleurd.
  Ook zij dampen nog steeds naar tevredenheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *