Britse Longfonds promoot e-sigaret alom, Nederlands Longfonds blijft achter

Jammer genoeg baseert het Nederlandse longfonds zich niet op het overweldigende en gedegen onderzoek wat wereldwijd plaats gevonden heeft.

In de UK geeft de Britse Lung Foundation, veel betrouwbaarder informatie over elektrische sigaretten.  Zij baseren zich op de jarenlange en groot aantal wetenschappelijke studies die in Engeland gedaan zijn.

Daarnaast zet de Britse Lung Foundation haar mening om in daden, en promoot, indien van toepassing de e-sigaret als effectief rookstopmiddel.

Tweet van het Britse Longfonds

Als voorbeeld : bekijk deze tweet van het Britse longfonds eens.

Deze tweet gaat over een Brits reality TV programma over 13 singles 5 weken in een bungalow op het eiland Majorca de liefde moeten vinden, en een geldbedrag kunnen winnen. Daarover was ophef ontstaan omdat de deelnemers continue sigaretten rokend in beeld kwamen.  Dat deden de deelnemers tegen de verveling. Ze  kregen per persoon (ook niet-rokers), per dag 20 sigaretten toebedeeld. The Sun schreef hierover een artikel, waarin onder andere de directeur het Longfonds reageerde.

Longfonds directeur reageert in artikel op TV programma

Wat de directeur van het Britse Longfonds Dr. Woods zegt is :

“De programmamakers moeten een voorbeeld geven door mensen te helpen met stoppen. In plaats daarvan verleiden ze jonge mensen tot een dodelijke gewoonte. En roken is een belangrijke oorzaak van verschillende soorten kanker.
Dr Woods zei verder : “De meeste mensen beginnen te roken als ze jong zijn. Ze zijn zeer beïnvloedbaar en denken niet altijd aan de lange termijn gevolgen. Dit is precies het doelgroep van Love Island. E-sigaretten zijn minder schadelijk dan tabaksrook. Damp van e-sigaretten bevat geen long dichtslibbende teer.  En e-sigaretten kunnen je helpen stoppen met roken.”

Doel bereikt, 3 dagen later e-sigaretten naast sigaretten

De organisatoren van het TV programma hebben besloten om naast de tabaksigaretten ook e-sigaretten te leveren aan de deelnemers op het  eiland Mallorca.  Met als doel hun deelnemers te laten stoppen met roken.  De eerste deelnemer is al overgestapt van tabak roken naar veel gezondere e-sigaretten.

Ook op hun eigen website ondersteunt het Britse longfonds de e-sigaret

Bekijk deze pagina die gaat over stoppen met roken behandelwijzen, en lees wat  het Britse longfonds vindt : https://www.blf.org.uk/support-for-you/smoking/stop-smoking-treatments
Op deze pagina vertelt het longfonds is het volgende :

E-sigaretten

E-sigaretten worden in de UK steeds meer een populaire manier om te stoppen met roken. Er zijn bewijzen dat e-sigaretten je kunnen helpen met stoppen, met vergelijkbare resultaten bij het gebruik van NRT. (zie *1) Volksgezondheid Engeland heeft in 2015 gezegd: “De beste schattingen laten zien dat e-sigaretten 95% minder schadelijk zijn voor je gezondheid dan normale sigaretten. En wanneer iemand bij een stoppoging begeleid wordt, stoppen de meeste rokers helemaal met tabak roken.”

Je kunt nog steeds geen e-sigaretten krijgen als stop met rokenhulpmiddel op recept van de NHS. Maar hulporganisaties voor stoppen met roken helpen je wanneer je van plan bent om e-sigaretten als hulpmiddel te gebruiken. Voor advies over en steun bij het stoppen met roken, spreek kun je afspreken met je huisarts, apotheker of rokersverpleegkundige.

(*1) Er zijn momenteel heel veel onderzoeksresultaten die aantonen dat e-sigaretten veel effectiever zijn dan NRT bij het stoppen met roken. Blijkbaar staan er op hun website nog wat verouderde tekst betreffen.

Ook ander Britse gezondheidzorg organisaties steunen bewust de e-sigaret

Niet alleen het Britse Longfonds maar ook andere gezondheidsorganisaties ondersteunen bewust de elektrische sigaret. Een ander voorbeeld is het Brits kanker onderzoek instituut.

Op hun eigen website geeft het Brits Kanker onderzoek instituut ( Cancer Research UK ) antwoord op veel gestelde vragen door rokers die willen overstappen op de elektrische sigaret.

Ook publiceert het Brits Kanker onderzoek instituut over onderzoeken die ze doen, zoals een onderzoek over gezondheid en e-sigaretten.

Nationale gezondheidszorg UK en regering staan achter promoten e-sigaret als rookstopmiddel

Het handelen van het Britse longfonds ligt in het verlengde van de nationale gezondheidszorg en de opvatting vanuit de regering in de UK.  Want de elektrische sigaret is in de UK officieel als erkend hulpmiddel geaccepteerd bij het stoppen met roken door rijk en officiële organisaties uit  de gezondheidszorg.  En het beleid van de gezondheidszorg instellingen is dan ook het promoten van de elektrische sigaret om mensen te laten stoppen. Dat kun je ook zien aan reclame uitingen van zorgorganisaties als het UK kanker onderzoeksinstituut en de promotie voor ook in de UK landelijke stoptober acties.

In de UK al jarenlang onderzoek naar de e-sigaret, door Nederland genegeerd.

Jammer genoeg kun je in Nederland niet een dergelijke ondersteuning van het Longfonds verwachten. In de UK doet men al jarenlang heel erg uitgebreid en diepgaand onderzoek naar e-sigarettten. Dit onderzoek wordt in Nederland door de regering en gezondheidsorganisaties volkomen genegeerd. Wat raar is, want dit is het degelijkste en uitgebreidste onderzoek is wat er gedaan is over e-sigaret gebruik.

Nederland baseert zich op een oud achterhaald bedenkelijk onderzoek

In plaats daarvan baseert men zich in Nederland op een enkel 5 jaar oud achterhaald onderzoek, met niet gangbare e-sigaretten en aanwijsbare foute methodieken waarbij ook e-sigaretten oververhitten worden. Rookmachines bedoeld om tabakssigaretten te testen,  zijn geen mensen, en nemen oververhitting niet waar. Maar zelfs oververhitte e-sigaretten bleken in deze test lang niet zoveel ongezonde stoffen te geven als tabakssigaretten.

Dus ook wanneer je de uitkomsten van dit slechte onderzoek onterecht wel serieus zou nemen, zou alsnog de conclusie moeten zijn dat e-sigaretten veel gezonder zijn dan tabak roken. Maar omdat de resultaten van dit slechte onderzoek bedenkelijk zijn, blijven alle Nederlandse instanties super huiverig reageren. En blijft men met oogkleppen op lopen. Geeft men slechte adviezen. Met als gevolg dat heel veel rokers slecht geïnformeerd en bang voor e-sigaretten blijven.  En daarom stug tabak blijven roken.

Vele negatieve hype berichten e-sigaret hebben ongezond effect

Er zijn onterecht door de media zeer veel overdreven negatieve berichten over elektrische sigaretten in het nieuws gebracht. Dit heeft een zeer negatieve uitwerking gehad. Mensen die al gestopt waren met roken met hulp van de e-sigaret durfden door de bangmakerij hun hulpmiddel niet meer te gebruiken. En stapten terug naar tabak roken. Ook hebben veel mensen aangegeven dat zij niet meer de elektrisch sigaret als hulpmiddel durven te gebruiken. En daarom verder tabak blijven roken, omdat het beeld ontstaan is dat tabak roken gezonder is als e-sigaret gebruik.

Dat is erg jammer. Daar uit cijfers blijkt dat juist mensen die al heel veel stoppogingen gedaan hebben die mislukt zijn, juist wel kunnen slagen met een elektrische sigaret. Vaak betreft dit mensen op (wat) oudere leeftijd. Een deel van deze mensen had  het stoppen al opgegeven. Maar hebben ineens wel baat bij e-sigaretten.

Hoe gebrek aan kennis en huiverigheid tot handelen tot slachtoffers leidt

Wij vinden dat de Nederlandse gezondheidszorg organisaties deels mede verantwoordelijk zijn voor dit negatieve beeld. Ze ontkennen nooit niet kloppende berichten op media en gaan nooit in op dergelijke onzinberichten. En soms helpen ze via het klakkeloos delen op sociale media met het verspreiden van niet kloppend informatie. In het verleden toen de kennis beperkt was, hebben zij ook hype verhalen geciteerd. Maar blijkbaar is men tegenwoordig iets wijzer geworden, en zie je dat niet veel meer. Daarnaast zijn er nog steeds slecht geïnformeerde artsen, die mensen belemmeren in hun rookstoppogingen met e-sigaretten.

Dit is een vreemde maar ook kwalijke houding zowel van de regering, politici en gezondheidsorganisaties. Wanneer je medici persoonlijk spreekt erkennen ze vaak dat de e-sigaret voor veel mensen een goed rookstopmiddel is en schadebeperkend werkt. Maar als organisatie blijft men gezamenlijk angstig en passief aan de kant staan.

Artsen stop met het stellen van voorwaarden aan stoppogingen !!!

Wanneer je veel te maken krijgt met mensen die stoppen met roken dan zie je dat het aantal hulpmiddelen heel divers is, en dat de manier waarop iedereen stopt heel erg verschillend is.  Kijken we naar de  e-sigaretten dan geldt dat daarbij zelfs nog voor de smaakjes (vaak geen tabakssmaak trouwens) en modellen die gebruikt worden.

Stoppen met roken is heel persoonlijk en erg verschillend !!

Het is gebruikelijk dat artsen alleen erkende middelen aanbevelen.  Maar  laten artsen svp niet dogmatisch zijn. Stop bijvoorbeeld met het aanbevelen van zo snel mogelijk afbouwen met nicotine .  Gun iedereen de keuze of die dat wel of niet wil doen. Nicotine is niet kankerverwekkend, en niet veel schadelijker als cafeïne.

Het belangrijkste  is dat mensen stoppen met roken, en niet de schadelijke stoffen die bij roken ontstaan binnen krijgen.

Medici  in Nederland zeggen snel : e-sigaret als hulpmiddel voor stoppen met roken is goed. Maar  daarna men moet zo snel mogelijk stoppen met de e-sigaret? Hetzelfde beweert men trouwens ook van andere nicotine bevattend ondersteunings middelen als nicotine pleister, nicotine kauwgum en dergelijke.

Zo snel mogelijk stoppen met e-sigagaretten (of andere nicotine bevattende hulpmiddelen) is echt niet zo dringend nodig. Heel veel mensen vinden dat moeilijk. En krijgen daardoor juist weer de neiging om tabak te gaan roken. En dat laatste moeten we dus helemaal niet hebben.

De stoffen in een e-sigaret zijn nauwelijks schadelijk in vergelijking met tabakssigaretten.  Een grote groep e-sigaret gebruikers mindert vanzelf door de jaren heen, en stoppen na een aantal jaren spontaan. En juist als je gaat trekken en dwingen of met regels opleggen weer stress veroorzaakt, ligt juist de mislukking en terugval naar tabak op de loer.

En tot nu toe zijn er in onderzoeken nog geen lichamelijke argumenten gevonden om dat aan te bevelen. Want iedereen die van roken overstapt naar e-sigaretten ziet zijn conditie snel vooruit gaan. Dat ervaren en zien  ook de mensen met longziekten als COPD of astma. Bij hun longmetingen.  metingen aan bloed, longen of andere organen geven vergelijkbare resultaten als stoppen met roken totaal zonder hulpmiddel.


Boek van bekende wetenschappelijk onderzoekers waaronder Konstantinos Farsalinos : Analytical Assessment of E-CigarettesFrom Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles .

Het boek geeft een analytische evaluatie van e-sigaretten. Het richt zich op de vele problemen rond elektronische sigaretten, besproken op een hoog gedetailleerd wetenschappelijke niveau. Dit boek is te verkrijgen bij Bol.com.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *