Australische en Nieuw-Zeelandse psychiaters onderschrijven E-sigaret gebruik

Het Royal Australian en New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP) ondersteunt de beschikbaarheid van damp-apparaten met nicotine (E-sigaretten) als consumentenproducten voor Australische rokers die niet kunnen of willen stoppen met roken.

In de eerste standpuntbepaling over E-sigaretten, ondersteunt de RANZCP,  de professionele organisatie van psychiaters in Australië en Nieuw-Zeeland, de legalisering van gebruik van E-sigaretten die nicotine bevatten  samen met voorschriften die passen bij het risiconiveau.

Mensen met een psychische aandoening roken vaker

Volgens de RANZCP : “Mensen met een psychische aandoening roken vaker dan mensen zonder dergelijke aandoeningen. Ook roken ze zwaarder en hebben ze meer moeite met stoppen. Roken is de belangrijkste oorzaak van de slechtere gezondheids- en sterftecijfers bij deze groep mensen.”

E-sigaretten kunnen van speciaal belang zijn voor deze groep

E-sigaretten kunnen van speciaal belang zijn voor deze groep, voor rokers die niet kunnen of willen stoppen met het roken van tabak.  Omdat het een minder schadelijke manier is om nicotine te inhaleren. De hoeveelheid mensen met ernstige psychische aandoeningen die roken zijn de afgelopen 20 jaar niet afgenomen.

Het risiconiveau is veel kleiner is dan van gewone sigaretten

Hoewel “het risiconiveau waarschijnlijk veel kleiner is dan dat van gewone sigaretten”, erkent het College “dat er enkele onzekerheden zijn en er meer onderzoek nodig is. Maar in de tussentijd rechtvaardigt dit niet het achterhouden van wat volgens de huidige gegevens een product met een lager risico is voor bestaande rokers.

Vermindering van schade door tabak roken is een essentieel onderdeel van elk beleidskader

Het College erkent dat de hoeveelheid rokers in Australië recent voor de eerste keer in de afgelopen decennia NIET zijn afgenomen en dat “vermindering van tabaksschade een essentieel onderdeel is van elk beleidskader dat gericht is op het verbeteren van gezondheidsresultaten voor rokers”.

Het College ondersteunt E-sigaret gebruik als een manier om de schade te verminderen bij degenen die nicotine willen blijven gebruiken.

Er is groeiend bewijs voor succes van E-sigaret gebruik

De RANZCP erkent het potentieel van e-sigaretten en verdampers als hulpmiddel om te stoppen met roken en ondersteunt verder onderzoek om de rol van deze producten bij stoppen met roken te verduidelijken.

De verklaring neemt nota van het groeiende bewijs voor het succes van overzees E-sigaret gebruik. De resultaten van grote bevolkingsenquêtes en klinische onderzoeken zijn bemoedigend. Ook blijven aantallen rokers onder jongeren dalen in landen die wijdverspreide toegang hebben tot dampapparaten en E-sigaretten.  Wat samen valt met aanhoudende dalingen in het aantal jongeren dat rookt.

Regulatie

Het College beveelt regels aan die in verhouding staan tot het lage risico van E-sigaretten, en die individuen makkelijk in staat stellen om tegen redelijke kosten toegang te hebben tot E-sigaretten.

Dat kan door nicotine beschikbaar te stellen als een consumentenproduct voor E-sigaretten. En door de accijns minimaal houden om aanschaf van E-sigaret te stimuleren boven rookproducten.  De bevolking moet voorgelicht worden over het feit dat E-sigaret gebruik minder schadelijk is wanneer je dat vergelijkt met het roken van sigaretten.

Lees hier de Verklaring van de Australische en Nieuw-Zeelandse psychiaters

 


Boek van een aantal bekende wetenschappelijk onderzoekers waaronder Konstantinos Farsalinos : Analytical Assessment of E-CigarettesFrom Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles .

Het boek geeft een analytische evaluatie van e-sigaretten. Het richt zich op de vele problemen rond elektronische sigaretten, besproken op een hoog gedetailleerd wetenschappelijke niveau. Dit boek is te verkrijgen bij Bol.com.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *