Zijn herhaalde COVID-infecties gevaarlijk?

Elke besmetting brengt risico op schade met zich mee – of risico op veranderingen aan het immuunsysteem en gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn.  Onderzoekers ontdekten dat het lichaam van mensen die opnieuw geïnfecteerd raakten het covid virus sneller opruimt. Bij mensen die tussen hun eerste en tweede infectie een vaccin hadden gekregen werkte dat het snelst. Herinfecties zijn vaak minder riskant zijn dan de eerste infectie.

Herinfectie is niet zonder risico

Maar herinfectie is niet zonder risico. Degenen die het meest kwetsbaar zijn voor een ernstige ziekte tijdens een eerste infectie, blijven het meest kwetsbaar, zelfs als hun risico op ziekenhuisopname of overlijden afneemt. Een klein deel van de mensen die de eerste keer niet in het ziekenhuis werden opgenomen, belandde bij herinfectie wel in het ziekenhuis. Maar een ernstige tweede infectie kwam veel vaker voor bij mensen die een ernstige eerste infectie hadden. Van de mensen die bij hun eerste infectie aan de beademing moesten, belandde 30% bij herinfectie weer in het ziekenhuis.

Het meer dan eens hebben van COVID-19 is erger dan het maar één keer hebben. Mensen met herhaalde infecties hadden twee keer zoveel kans om te overlijden en drie keer zoveel kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, hartproblemen te krijgen of bloedstolsels te krijgen dan mensen die slechts één keer besmet waren. De vaccinatiestatus geen invloed te hebben – hoewel uit andere onderzoeken blijkt dat vaccins beschermend zijn. COVID een tweede of derde keer krijgen is voor niemand goed. En het verhaal dat je dan je immuunsysteem traint blijkt toch echt een fabel te zijn.

Zelfs zes maanden na herinfectie vonden onderzoekers een verhoogd risico op aandoeningen als hartaandoeningen, longproblemen, diabetes, vermoeidheid en neurologische aandoeningen. Als je die eerste keer geen longcovid kreeg, zou je na herinfectie dit nog steeds kunnen krijgen.

Voor mensen die al longcovid hebben, lijkt herinfectie de symptomen te verergeren. Uit onderzoek bleek dat bij 80% herinfectie hun symptomen verergerde.

Verandert COVID-19 het immuunsysteem?

Er is nog een reden waarom sommige wetenschappers denken dat elke SARS-CoV-2-infectie de moeite waard is om te vermijden. Zelfs milde gevallen van COVID-19 kunnen blijvende schade aan het immuunsysteem veroorzaken, waardoor mensen vatbaarder kunnen worden voor andere soorten infecties. Dit is vermoedelijk de verklaring voor de toename van gevallen van griep en andere aandoeningen van de luchtwegen op het noordelijk halfrond die in oktober vorig jaar begonnen.

Afwijkingen van het immuunsysteem lijken er bij longcovid aanwezig en na ernstige gevallen van COVID-19. Maar voor de meeste mensen die hersteld zijn, is er geen aanwijzing dat het virus een langdurige immuundeficiëntie veroorzaakt.

Desalniettemin hebben een aantal immunologische veranderingen gevonden die weken of zelfs maanden na de eerste SARS-CoV-2-infectie aanhouden – zelfs bij mensen die een milde ziekte hadden en volledig hersteld lijken te zijn.

Bij een onderzoek bleken duidelijke verschillen in het aantal en de activiteit van killer-T-cellen, die geïnfecteerde cellen opsporen en vernietigen. Bij mensen die eerder geïnfecteerd waren en later gevaccineerd, veroorzaakte het vaccin een zwakkere killer-T-celrespons dan in de groep die was gevaccineerd maar nooit was geïnfecteerd. De zwakkere reactie is “reden tot bezorgdheid” omdat het zou kunnen betekenen dat mensen kwetsbaar zijn voor herhaalde infecties of andere gezondheidsproblemen, zelfs als ze later zijn gevaccineerd.

Een immunoloog aan het Imperial College London, en haar collega’s publiceerden een onderzoek waaruit blijkt dat monocyten – een soort immuuncel die dient als eerste verdedigingslinie tegen ziekteverwekkers – genen tot expressie brengen die verband houden met stolselvorming na een SARS-CoV -2 infectie. De studie keek alleen naar acute infectie en toonde geen bewijs van immuunschade.

Wat de risico’s ook is, COVID-19 blijft rondgaan. Het virus muteert en ontwikkelt zich nog steeds.  En de infecties blijven doorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *