Wie lopen een hoger risico bij de Corona covid-19 griep?

Vroege informatie uit China, waar COVID-19 voor het eerst begon, toont aan dat sommige mensen een groter risico lopen om erg ziek te worden van deze ziekte. Dit zijn:

 • Oudere volwassenen
 • Mensen met ernstige chronische medische aandoeningen zoals:
  – Hartziekte
  -Diabetes
  – Longziekte

Als er in uw gemeenschap een COVID-19-uitbraak plaatsvindt, kan deze lange tijd aanhouden. (Een uitbraak is wanneer een groot aantal mensen plotseling ziek wordt.) Afhankelijk van hoe ernstig de uitbraak is, kunnen volksgezondheidsfunctionarissen gemeenschapsacties aanbevelen om het risico van blootstelling aan COVID-19 te verminderen. Deze acties kunnen de verspreiding vertragen en de impact van ziekte verminderen.

Als u vanwege uw leeftijd een hoger risico loopt op een ernstige ziekte als gevolg van COVID-19 of als u een ernstig gezondheidsprobleem op de lange termijn heeft, is het extra belangrijk dat u maatregelen neemt om uw risico om ziek te worden door de ziekte te verminderen.

Signalen uit Amerika over de corona griep

In Amerika zijn er vermoedens dat meer in aanraking komen er voor kan zorgen dat mensen erger ziek worden. Reden hiervoor is dat verschillende gezondheidswerkers ernstig ziek van corona zijn geworden.
Aan de andere kant denkt men in Amerika een ondersteunende remedie te hebben gevonden. Men gebruikt daar serum afkomstig van mensen die al genezen zijn van corona om zeer zieke mensen te helpen. Dat serum bevat antistoffen. Dit is natuurlijk daar in nog maar heel erg beperkte mate beschikbaar. En kan ook niet makkelijk snel in grote hoeveelheden beschikbaar komen. (Bron CNN).

Let op symptomen en waarschuwingssignalen

Let op mogelijke COVID-19-symptomen, waaronder koorts, hoesten en kortademigheid. Als u denkt dat u symptomen ontwikkelt, bel dan uw arts.
Roep onmiddellijk medische hulp in als u COVID-19 verschijnselen krijgt Bij volwassenen letten op:

 • Ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid
 • Aanhoudende pijn of druk op de borst
 • Verward zijn of onvermogen om wakker te blijven
 • Blauwachtige lippen of gezicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *