Immuunsysteem: Wat zijn naïeve T-cellen en naïeve B-cellen

Onderdelen van het immuunsysteem

Naïeve T- en naïeve B-cellen zijn belangrijke onderdelen van het immuunsysteem, onderdeel van het continue proces dat lymfocyten in staat stelt bacteriën, infecties en ziekten te bestrijden. Een lymfocyt is een type witte bloedcel die in het rode beenmerg wordt gevormd uit een lymfoïde voorlopercel en rijpt in de lymfoïde organen.

Wat is een naïeve cel?

Er zijn twee primaire typen lymfocyten: T-cellen en B-cellen. Lymfocyten rijpen in de primaire lymfoïde organen (in het bijzonder rijpen T-cellen in de thymus en rijpen B-cellen in het beenmerg). Totdat deze cellen een antigeenpresenterende cel (APC) tegenkomen en herkennen en differentiëren tot effectorcellen, staan ze bekend als naïeve cellen.

Naïeve cellen circuleren continu tussen het bloed en het lymfestelsel. Tijdens dit proces komen ze duizenden APC’s tegen, maar als hun celreceptoren geen van de antigenen herkennen, komen ze weer in de bloedbaan en begint het proces helemaal opnieuw. Als en wanneer ze uiteindelijk het juiste antigeen tegenkomen, worden de naïeve cellen geactiveerd tot verschillende soorten T-cellen.

De studie van naïeve cellen is een fundamenteel onderdeel van immunologisch onderzoek, vooral als het gaat om infectieziekten en kanker.

Naïeve T-cellen

Een naïeve T-cel is een T-cel die volwassen is geworden en is vrijgegeven door de thymus, maar die het overeenkomstige antigeen nog niet is tegengekomen. Met andere woorden, naïeve T-cellen bevinden zich in het stadium tussen volwassenheid en activering. De thymus (zwezerik) is een orgaan in de borstkas. Hij ligt vlak achter het borstbeen en dicht bij het hart.

Elke naïeve T-cel heeft een unieke T-celreceptor (TCR) die een specifiek antigeen herkent. Zodra ze de APC tegenkomen die specifiek is voor hun TCR, begint de activering van naïeve T-cellen.

Geheugen-T-cellen worden na volwassenheid ook rechtstreeks uit de thymus vrijgegeven, maar deze cellen herkennen en reageren op antigenen die het immuunsysteem eerder is tegengekomen. Naïeve T-cellen daarentegen herkennen nieuwe antigenen die het immuunsysteem nog nooit is tegengekomen, waardoor een immuunrespons wordt geïnitieerd en het lichaam in staat wordt gesteld te reageren op onbekende ziekteverwekkers, bacteriën en infecties. Samen bereiden geheugen-T-cellen en naïeve T-cellen het immuunsysteem voor om zowel bekende als onbekende antigenen tegen te komen.

Naïeve B-cellen

Een naïeve B-cel is een B-cel die volwassen is geworden en in de bloedbaan is terechtgekomen, maar nog niet is blootgesteld aan de APC die specifiek is voor zijn B-celreceptor (BCR).

Net als naïeve T-cellen reizen naïeve B-cellen door het lymfestelsel totdat ze geheugen-B-cellen worden of het juiste antigeen tegenkomen en het activeringsproces starten. Geheugen B-cellen kunnen tientallen jaren leven, maar geactiveerde naïeve cellen overleven niet lang zonder hulp van T-cellen.

Hoe worden naïeve cellen geactiveerd?

Naïeve B-cel- en naïeve T-celactivering vindt plaats in de secundaire lymfoïde organen – de milt, lymfeklieren, amandelen en verschillende slijmvliesweefsels en dergelijke – wanneer hun celreceptoren de juiste APC ontmoeten.

Wanneer ze een antigeen herkennen, ontvangen naïeve lymfocyten drie soorten signalen: een antigeensignaal via de TCR of BCR, een co-simulatiesignaal (antigeen niet-specifiek) en een cytokinesignaal.

Als een naïeve cel alle drie de signalen ontvangt, differentieert deze zich tot een effectorcel. Naïeve B-cellen differentiëren tot plasmacellen die antilichamen afscheiden, en T-cellen differentiëren tot verschillende subgroepen van effector-T-cellen, zoals CD8+ T-cellen (killercellen) of CD4+ T-cellen (helpercellen).

Als een naïeve cel alleen het eerste signaal ontvangt – de TCR of BCR herkent een antigeen maar ontvangt geen co-simulator of cytokinesignaal – worden de cellen anergisch gemaakt, zodat ze geen reactievermogen meer hebben.

https://en.wikipedia.org/wiki/Co-stimulation

https://www.sanquin.nl/over-bloed/bloedcellen/wit/lymfocyten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *