Wat is zonkracht? en het verband met UV straling (ultraviolet licht)?

De zonkracht geeft aan hoe lang je huid kan worden blootgesteld zonder te verbranden en rood te worden.

Langdurige blootstelling aan zonnestralen verhoogt de kans op huidkanker. Het ultraviolette licht in het zonlicht is de oorzaak daarvan.

Met zonkracht wordt weergegeven hoeveel ultraviolette straling (UV licht) in het zonlicht op de aarde terecht komt. De zonkracht wordt uitgedrukt in een getal. Een laag getal is weinig zonkracht, en hoog veel.  Geen UV-zonlicht is zonkracht  1, en zonkracht 8 is de maximale hoeveelheid UV-zonlicht.

Zonkracht Omschrijving Roodkleuring onbeschermde huid na x minuten Huid verbrandt
1 – 2 vrijwel geen 100 – 50
3 – 4 zwak 35 – 25
5 – 6 matig 25 – 15 gemakkelijk
7 – 8 sterk 15 – 10 snel
9 – 10
en hoger
zeer sterk minder dan 10 zeer snel

De UV straling in het zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat. De hoeveelheid ultraviolet licht verschilt ook per seizoen. In het zomerhalfjaar is de zon erg krachtig. Ook de hoogte is van belang, bovenop een hoge berg is de hoeveelheid UV straling hoger.

Ook het tijdstip op de dag is bepalend. Midden op de dag tussen 12:00 en 15:00 uur is de zon het krachtigst. Op dat tijdstip  is de kans op verbranden het grootst.

Zonkracht en huidtype bepaalt hoe lang je kunt zonnen

De zonkracht en je huidtype bepalen samen de hoeveelheid tijd die je onbeschermd veilig in de zon kunt doorbrengen. Je huidtype is ook een getal. Dat getal moet je delen door de zonkracht. Wil je langer in de zon door brengen dan gebruik dan een anti-zonnebrandmiddel.

  • 60 – Verbrandt zeer snel en wordt niet snel bruin.  En kinderen tot 10 jaar
  • 100 – verbrandt snel en wordt langzaam bruin.
  • 200 – Verbrandt zelden en wordt makkelijk bruin
  • 300 – Verbrandt nooit en bruint zeer goed

Minuten in de zon = huidwaarde gedeeld door zonkracht.

Kijk bijvoorbeeld voor een uitgebreid assortiment anti zonnebrand middelen bij Bol.

De warmte heeft geen invloed op hoeveelheid UV straling

De temperatuur bepaalt niet de hoeveelheid UV straling : op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. De hoeveelheid UV straling is wel afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag vangt UV-licht op. Dus op grote hoogte in de atmosfeer wordt het aardoppervlak beschermt tegen UV.

UV-A en UV-B straling

Verder is er onderscheid te maken tussen UV-A en UV-B. Waarbij de sterkte van de UV-A straling is relatief onafhankelijk van het moment van de dag en het seizoen. UVA zorgt voor veroudering van de huid en rimpels. Door UVB kun je verbranden. Beide soorten kunnen kanker veroorzaken. Tegen beide soorten UV licht is bescherming belangrijk.

Zonkrachtverwachting (KNMI)


Niets vergeten mee te nemen op vakantie.
Kijk bij het overzicht vakantie-benodigdheden van Bol.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *