Stop met steeds meer kinderen tot narcisten op te voeden

Narcisten voelen zich beter dan anderen

Narcisten hebben een superioriteitsgevoel. Narcisten voelen zich beter dan anderen, verheven boven anderen. Dat heeft weinig te maken met zelfwaardering. Want zelfwaardering is hoe tevreden je bent met jezelf als persoon.

Narcisme en zelfwaardering verschillen

De 1O-jarige Daan breekt de speelgoedauto van zijn vriendje omdat die duurder is dan de zijne. Wanneer zijn moeder hem terechtwijst, weigert hij de rede te zien en blijft hij onvermurwbaar dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij geeft zijn vriend zelfs de schuld voor het kopen van een dure auto. “Hij had het niet moeten kopen, en had dat niet aan mij moeten laten zien”, vindt hij.

Dergelijk gedrag kan een aanwijzing zijn voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis bij kinderen, en op de lange termijn kan het een probleem voor het kind blijken te zijn.

Narcisme en zelfwaardering verschillen in hun uitingsvorm. Narcisten verlangen vooral naar bewondering. Ze willen graag laten zien dat ze beter zijn dan anderen. Als dit niet lukt kunnen ze agressief en boos reageren. Ze houden geen rekening met de gevoelens van anderen,  zijn Jaloers op de prestaties van anderen. Geven anderen de schuld voor hun mislukkingen. En ze hebben vaak het gevoel dat ze recht hebben op alles waar ze om vragen. Ze bezitten niet het vermogen om constructieve kritiek in te nemen en raken gemakkelijk gekwetst of beledigd.

Mensen met een hoge zelfwaardering hebben niet die drang om hun superioriteit te bewijzen. Zij zoeken juist warme, intieme relaties en vinden het belangrijk dat ze goed met anderen kunnen opschieten.

Ouders bevorderen narcisme door hun kinderen op een voetstuk te plaatsen

Narcistische karaktertrekken worden op jonge leeftijd gevormd. Narcisme wordt in de hand gewerkt door ouders die hun kinderen op een voetstuk plaatsen, die hun kinderen het idee geven dat ze beter zijn dan anderen.’ Dit komt steeds vaker voor. Er zijn aanwijzingen dat jongeren narcistischer worden.

Het is goed om stil te staan bij de boodschap die je aan je kinderen geeft. We moeten hen niet vertellen dat ze beter zijn dan anderen. In plaats daarvan moeten ouders hun kinderen het idee geven dat ze zichzelf mogen zijn: Dat ze er mogen zijn als persoon, los van hoe ze zich verhouden tot anderen. Belangrijk is narcisme remmen en zelfwaardering stimuleren.

Meer over dit onderwerp weten? Kijk bij de boeken over narcisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *