verband omgevingstabaksrook en coronaire hartziekten en longkanker zwakker dan gedacht

Het onderstaand onderzoek zegt dus alleen iets over omgevingstabaksrook. En niets over de gevaren van tabak roken voor rokers zelf. Die zijn bekend, en worden niet ontkend met dit onderzoek.

Onderzoek invloed omgevingstabaksrook gedurende 39 jaar

In een onderzoek heeft men metingen gedaan gedurende 39 jaar om de de relatie tussen omgevingstabaksrook, zoals geschat door roken van echtgenoten, en langdurige sterfte door tabak gerelateerde ziekten te onderzoeken.

Onderzoek door de American Cancer Society

Dit onderzoek werd gedaan bij volwassenen die woonden in Californië, Verenigde Staten. Van 1949 tot 1998 werden 118094 volwassen deelnemers gevolgden door de  American Cancer Society kankerpreventiestudie (CPS I). Voor dit onderzoek waren 35 561 niet-rokers die een partner hadden die rookte.

De conclusies uit dit onderzoek waren :

De resultaten ondersteunen geen oorzakelijk verband tussen omgevingstabaksrook en aan tabak gerelateerde sterfte, hoewel ze een klein effect niet uitsluiten. Het verband tussen blootstelling aan omgevingstabaksrook en coronaire hartziekten en longkanker kan aanzienlijk zwakker zijn dan algemeen wordt aangenomen.

Onderzoek :
Environmental tobacco smoke and tobacco related mortality in a prospective study of Californians, 1960-98

Het wetenschappelijke bewijs dat tweedehandse rook geen effect heeft op hartaanvallen, groeit al een aantal jaren, volgens Brad Rodu, Professor of Medicine at the University of Louisville. Lees ook zijn artikel :
Colorado State Smoking Ban: No Impact on Heart Attacks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *