Chemotherapie versterkt immunotherapie bij longkanker

Longkanker is kanker met de hoogste sterfte

De overlevingskans van patiënten met niet-kleincellig longkanker is ongeveer 20%. De sterftecijfers zijn hoog omdat patiënten meestal uitzaaiingen hebben die pas in een laat stadium ontdekt worden.

Bij longkankerpatiënten met uitgezaaide longkanker zijn gunstige effecten van de traditionele behandelingen als chirurgie, bestraling en chemotherapie beperkt. 

Immunotherapie

Immunotherapie stimuleert het afweersysteem om kankercellen aan te vallen. Het afweersysteem gaat de kankercellen beschouwen als vreemde cellen, net zoals het dat doet met bacteriën en virussen. De afweercellen ruimen de kankercellen op. De behandeling werkt niet direct in op de tumor, maar is gericht op het afweersysteem.
Deze behandeling is voor slechts 30 procent van de patiënten weggelegd. Alleen patiënten waarvan een tumorbiopsie een waarde uitwees van het eiwit PDL1 van meer dan 50 procent, komen in aanmerking.

Immunotherapie combineren met chemotherapie

Uit een recente internationale studie, blijkt dat twee maal zoveel patiënten met uitgezaaide longkanker in aanmerking komen voor een nieuwe behandeling waarbij immunotherapie wordt gecombineerd met chemotherapie. Waar dergelijke patiënten voorheen chemo kregen en daarna pas immunotherapie, kunnen ze nu al van in het begin behandeld worden met de combinatie van beide behandelingen.

Met de combinatie worden betere resultaten worden verkregen dan met chemotherapie alleen.  Door onmiddellijk met de combinatie te starten, is de overlevingskans na één jaar verdubbeld. vergeleken met chemotherapie alleen of chemotherapie gevolgd door immuuntherapie. Een jaar na de behandeling blijven patiënten dubbel zo lang tumorvrij en verdubbelen hun overlevingskansen. Men vermoedt  dat chemotherapie de immunotherapie efficiënter maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *