Oproep aan Europa voor snelle blijvende vermindering covid19 infecties

Dit is een samenvatting van een stuk dat in de Lancet is geplaatst. De covid19 pandemie strategie die hier weergegeven is, is bedoeld voor Europa. Maar zou ook effectief voor bijvoorbeeld Nederland zijn (geweest).

Voordat de pandemie begon bleek een vergelijkbare aanpak door experts al beschreven als meest effectieve aanpak van een pandemie. Die wordt beschouwd de minste schade op alle vlakken te geven. De ineffectieve aanpak van de 2e golf in Nederland is daardoor een volkomen raadsel.

Verder is er een (momenteel actueel) ander argument niet in onderstaand stuk genoemd, waarom een beleid van het zo laag mogelijk houden van de besmettingen gewenst is : “De belangrijkste manier om de opkomst van nieuwe mutanten te verminderen, is door de verspreiding van het virus te beperken.”

In gebieden met hoge viruscirculatie ontstaan dus eerder mutaties en die zijn moeilijker in de dammen. Verder zijn de nieuwe vaccins en factor. Met de zekerheid van goede vaccins betekent vanaf nu dat onnodige hoge viruscirculatie alleen maar onnodige doden geeft. Een groep van meer dan 300 wetenschappers riep daarom de Europese politiek op om samen het virus onder controle te krijgen. Daarmee kan onnodige sterfte grotendeels voorkomen worden en zal er minder schade voor de economie zijn.

Hieronder een samenvatting van wat de experts beschrijven

Overweldigend bewijs toont aan dat niet alleen de volksgezondheid, maar ook de samenleving en de economie veel baat hebben bij het verminderen van gevallen van corona covid19-infectie.

In heel Europa veroorzaakt de COVID-19-pandemie buitensporige sterfgevallen. Europese regeringen moeten een gemeenschappelijke visie ontwikkelen om de pandemie te sturen. Pas eind 2021 zullen vaccins echt helpen het virus onder controle te houden.

Als de Europese regeringen nu niets doen, zullen er nog meer besmettingsgolven komen, met als gevolg schade aan de gezondheid, samenleving, banen en bedrijven. Het bereiken en behouden van lage besmettingsaantallen zou om de volgende redenen het gemeenschappelijke, pan-Europese doel moeten zijn.

  1. Bij lage aantallen corona covid19 besmettingen, zullen er minder mensen sterven of last hebben van langetermijneffecten. Ook zullen medische middelen niet worden weggenomen van andere patiënten in nood.
  2. Lage besmettingsaantallen redden banen en bedrijven. China en Australië hebben aangetoond dat dit mogelijk is. Want economische kosten van lockdowns nemen toe met de duur ervan.
  3. De beheersing van de spreiding is het meest effectief bij lage aantallen besmettingen. Het versoepelen van beperkingen en het accepteren van hogere aantal besmettingen is een kortzichtige strategie die zal leiden tot een nieuwe golf en dus tot hogere kosten voor de samenleving. Test- en opsporingscapaciteiten zijn beperkt: alleen bij voldoende lage aantallen kan de testen-opsporen-isolatie-strategie snel en efficiënt helpen de verspreiding te verminderen. Daarna zijn mildere en meer gerichte maatregelen voldoende, en kunnen scholen en bedrijven open blijven.
  4. Het traceren van contacten en quarantaine is niet haalbaar bij hoge aantallen infecties. Bij 300 nieuwe gevallen per miljoen per dag, tien contacten per geval en 10 dagen quarantaine zou 3% van de bevolking in quarantaine moeten, wat sterke inkrimping van het personeelsbestand geeft.
  5. Het streven naar natuurlijk verkregen populatie-immuniteit is geen optie, vanwege grote mortaliteit en morbiditeit. Ook de huidige oversterfte en de onzekere immuniteitsduur zouden deze benadering sterk moeten ontmoedigen.
  6. Als het aantal besmettingen laag is, zijn snelle beleidswijzigingen niet nodig. Dit vermindert economische schade en druk op de geestelijke gezondheid. Als het aantal gevallen te hoog oploopt, moeten preventieve maatregelen worden genomen om dat terug te dringen, hoe eerder, hoe beter.

Voorgestelde Europese strategie beheersing COVID-19-pandemie

Behaal lage aantallen besmettingen

Streef naar niet meer dan tien nieuwe COVID-19-gevallen per miljoen mensen per dag. Krachtige interventies zijn efficiënt gebleken en brengen het snelle bereiken van lage aantallen besmettingen.

Om een ​​pingpongeffect van het importeren en opnieuw importeren van ernstige corona covid19 infecties te voorkomen, moet de reductie worden gesynchroniseerd in alle Europese landen en zo snel mogelijk beginnen. Door deze synchronisatie blijven de Europese grenzen open.

Houd aantallen besmettingen laag

Als het aantal besmettingen laag is, is versoepeling van de beperkingen mogelijk, maar moet worden gecontroleerd met gerichte mitigerende maatregelen zoals het dragen van een mondkap, hygiëne, matige contactvermindering, testen en contactopsporing.

Zelfs als het aantal gevallen laag is, zouden er surveillancetesten (ten minste 300 testen per miljoen mensen per dag) moeten zijn, zodat toename van besmettingen op tijd wordt opgespoord.

Lokale uitbraken vereisen een snelle reactie, met reisbeperkingen, gericht testen en mogelijk regionale lockdowns.

Ontwikkel gemeenschappelijke visie voor langere termijn

Ontwikkel regionale en nationale actieplannen en doelstellingen op Europees niveau. Bedenk strategieën voor eliminatie, screening, vaccinatie, bescherming van mensen met een hoog risico en ondersteuning van degenen die het meest zijn getroffen door de COVID-19-pandemie.

Lees ook :
https://www.endcoronavirus.org/ 

Meer is te lezen op :
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32625-8/fulltext

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *