Meer risico op ernstige bloedstolsels tot zes maanden na COVID-19

Onderzoek risico op ernstige bloedstolsel

COVID-19 verhoogt het risico op ernstige bloedstolsels, dat was al bekend. Een studie uit Zweden, gepubliceerd door The BMJ today, vindt een verhoogd risico op diepe veneuze trombose (een bloedstolsel in het been) tot drie maanden na infectie met COVID-19, longembolie (een bloedstolsel in de long) tot zes maanden, en een bloeding tot twee maanden na infectie.

De bevindingen laten ook een hoger risico op voorvallen zien bij patiënten met onderliggende aandoeningen (comorbiditeiten), patiënten met ernstiger COVID-19 en tijdens de eerste pandemische golf in vergelijking met de tweede en derde golf.

De onderzoekers ontdekten dat de risico’s 90 dagen na COVID-19 significant waren verhoogd voor diepe veneuze trombose, 180 dagen voor longembolie en 60 dagen voor bloedingen.

Na rekening te hebben gehouden met een reeks mogelijk invloedrijke factoren, vonden de onderzoekers een vijfvoudige toename van het risico op diepe veneuze trombose, een 33-voudige toename van het risico op longembolie en een bijna tweevoudige toename van het risico op bloedingen in de 30 dagen na infectie .

De risico’s waren het hoogst bij patiënten met ernstiger COVID-19 en tijdens de eerste pandemische golf vergeleken met de tweede en derde golf. Dat zou volgens de onderzoekers kunnen worden verklaard door verbeteringen in de behandeling en vaccindekking bij oudere patiënten na de eerste golf.

Ook bij milde, niet-gehospitaliseerde COVID19-patiënten

Zelfs bij milde, niet-gehospitaliseerde COVID-19-patiënten vonden de onderzoekers een verhoogd risico op diepe veneuze trombose en longembolie. Er werd geen verhoogd risico op bloedingen gevonden in milde gevallen, maar een merkbare toename werd waargenomen in ernstigere gevallen.

De resultaten zijn in overeenstemming met vergelijkbare onderzoeken naar het verband tussen COVID-19 en trombo-embolische voorvallen.

Onderzoek
Risks of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, and bleeding after covid-19: nationwide self-controlled cases series and matched cohort study

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *