Longcovid patiënten in remissie met MCA-therapie

PHOTO: By Jose Navarro - https://www.flickr.com/photos/jonavi/37509663536/in/photolist-Z9AQ9Q-XKWMmC-oX6s8F-m5bt3s-7n4MH9-6chpd-XKWMvq-7Swvfb-9ef5n1-24GAJut-c3Gm4o-dsFSCq-ogyP8L-nX1W7y-21YTgZU-2hYy4TM-54cb7f-2hiTBHE-JQXMXq-2gTmtuG-2h5RvAM-chnocy-uh4B5-SCRAWH-4mtmNu-24mW3Eo-8gRm8b-229B8Ch-8daNqn-4FVobe-JEeqx-cmVtij-6z9EJA-poEku-q7WzHc-2nrCDM-dkH41d-2sCRX3-fobWwC-2nw2db-2syuz4-d3X8cN-8py4hy-bvFPKQ-5sSPHp-574kYr-bEsvgJ-5mtDYG-KvNaa-a51GCe, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87274666

Naar aanleiding  van drie longcovid patiënten die  MCA-therapie (monoklonale antilichamen infuus ) kregen  en het goede resultaat daarvan wil deze onderzoeker dat deze behandeling verder onderzocht wordt. Ook gezien de relatieve veiligheid van deze behandeling is dit zinvol. Deze drie patiënten waren ziek geworden door de Delta variant van het corona virus.

Drie voorheen gezonde, goed functionerende personen van middelbare leeftijd, twee vrouwen en één man (respectievelijk 60, 43 en 63 jaar oud) die na een acute COVID-19-infectie chronische, niet-aflatende vermoeidheid en cognitieve stoornissen ontwikkelden, samen met andere ernstige, invaliderende symptomen. Elk van deze patienten rapporteerden onverwachte volledige remissie binnen enkele dagen na MCA-behandeling.

Ongeacht geslacht, leeftijd, vaccinatiestatus of ziekteduur (respectievelijk 18, 8 en 5 maanden) ervoer elke proefpersoon dezelfde volledige remissie van zijn aanhoudende invaliderende ziekte binnen een week na de MCA-infusie. Ze keerden allemaal snel terug naar een normale gezondheid en vroegere levensstijlen/beroepen met een genormaliseerde inspanningstolerantie, die tot op heden bijna twee jaar later nog steeds stand houdt.

Pathophysiology and potential treatment of long COVID: A report of signal index cases and call for targeted research.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *