Studie: Hersenveranderingen bij patiënten met long covid vermoeidheid

Structurele hersenveranderingen bij long covid

Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en meest schadelijke gevolgen van COVID-19. Ongeveer 20-30% van de patiënten met COVID-19 ervaart vermoeidheid 12 weken na hun infectie – onafhankelijk van een eerdere ziekenhuisopname.

Onderzoekers vonden structurele hersenveranderingen bij jonge patiënten met longcovid-vermoeidheid gedurende een prospectief observationeel onderzoek. Deze hersenveranderingen waren detecteerbaar met behulp van MRI. Bij prospectief onderzoek worden proefpersonen langdurig gevolgd om te onderzoeken of ze een bepaalde ziekte ontwikkelen.

De ernst van de vermoeidheid was onafhankelijk was van de ernst van het acute ziekteverloop, zoals de duur van COVID-19 en het aantal acute symptomen. Longcovid-vermoeidheid was daarentegen sterk geassocieerd met depressieve symptomen en slaapkwaliteit enkele maanden na de covid infectie.

Structurele schade aan de thalamus en basale ganglia bij jonge patiënten

Verminderd volume en microstructuren veranderingen van de thalamus en basale ganglia correleerden met ernstige vermoeidheid en verslechtering van dagelijkse activiteiten, slaperigheid overdag en kortetermijn-geheugenproblemen.  Deze pathologische veranderingen deden zich voor bij een cohort van jonge patiënten, de meesten werden niet in het ziekenhuis opgenomen tijdens hun acute infectie en allen waren vóór COVID-19 over het algemeen in goede gezondheid.

Er werd structurele schade aan de thalamus en basale ganglia  waargenomen bij patiënten met vermoeidheid en long COVID.  Significante volumeverminderingen waren te zien bij de linker thalamus en het bilaterale putamen .

Vergelijkbaar met Multiple Sclerose patiënten

Interessant is dat de basale ganglia ook herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij de pathofysiologie van vermoeidheid bij Multiple Sclerose patiënten.

Omkeerbaar

Volgens de Duitse neuroloog Carsten Finke kunnen deze hersenveranderingen omkeerbaar zijn. Ze zijn de vervolggegevens hiervoor aan het onderzoeken.

Onderzoek gepubliceerd in de Lancet :

Structural brain changes in patients with post-COVID fatigue: a prospective observational study

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *