Longcovid behandelingen die kunnen helpen

PHOTO: By Jose Navarro - https://www.flickr.com/photos/jonavi/37509663536/in/photolist-Z9AQ9Q-XKWMmC-oX6s8F-m5bt3s-7n4MH9-6chpd-XKWMvq-7Swvfb-9ef5n1-24GAJut-c3Gm4o-dsFSCq-ogyP8L-nX1W7y-21YTgZU-2hYy4TM-54cb7f-2hiTBHE-JQXMXq-2gTmtuG-2h5RvAM-chnocy-uh4B5-SCRAWH-4mtmNu-24mW3Eo-8gRm8b-229B8Ch-8daNqn-4FVobe-JEeqx-cmVtij-6z9EJA-poEku-q7WzHc-2nrCDM-dkH41d-2sCRX3-fobWwC-2nw2db-2syuz4-d3X8cN-8py4hy-bvFPKQ-5sSPHp-574kYr-bEsvgJ-5mtDYG-KvNaa-a51GCe, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87274666

Vaccineren met BCG-vaccin om het immuunsysteem te trainen/stimuleren.  Onderzoek hiernaar is gaande.
Adam’s BCG Vaccination Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Recovery Story
A Swedish Chronic Fatigue Syndrome Vaccine Treatment Success Story
BCG vaccinatie als behandelmogelijkheid bij ME/CFS en longcovid.

Klein MCA longcovid onderzoek. “Ongeacht geslacht, leeftijd, vaccinatiestatus of ziekteduur (respectievelijk 18, 8 en 5 maanden) ervoer elke proefpersoon dezelfde volledige remissie van zijn aanhoudende invaliderende ziekte binnen een week na de MCA-infusie.”
Elk van hen keerde snel terug naar een normale gezondheid en vroegere leefstijl, beroep en met een genormaliseerde inspanningstolerantie, die tot op heden bijna twee jaar later nog steeds voortduurt.
Pathophysiology and potential treatment of long COVID: A report of signal index cases and call for targeted research

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *