10.000 corona covid19-doden tijdens eerste golf pandemie

Oversterfte tijdens de corona golf

Het CBS meldt dat van 2 maart tot en met 10 mei bijna 9000 mensen meer overleden dan je in deze periode zou verwachten. Dat is de zogenoemde oversterfte.   Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van doodsoorzaak verklaringen ingevuld door een arts. Hieruit blijkt nu dat de oversterfte volledig veroorzaakt is door sterfte aan het corona covid19 virus.

Van nog eens 2 270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke COVID-19 was. In totaal stierven dus 10 067 mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was.

Covid19 overledenen per week weergegeven vergeleken met andere jaren

Van alle coronadoden ontving 60 procent langdurige zorg. Dat zijn chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

Meer mannen dan vrouwen overleden aan COVID-19

Ruim de helft van de COVID-19 overledenen COVID-19 tot en met juni was man: 5 345 mannen (53 procent) tegen 4 722 vrouwen (47 procent).

Ook relatief gezien, per 100 duizend inwoners, overleden in alle leeftijdsgroepen meer mannen dan vrouwen. Onder 75- tot 80-jarigen stierven relatief bijna 2 keer zo veel mannen als vrouwen aan vastgestelde COVID-19.

Sterfte aan andere doodsoorzaken

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat tijdens het eerste halfjaar van 2020 ongeveer evenveel mensen overleden aan nieuwvormingen (waaronder kanker), hart- en vaatziekten, een psychische stoornis of ziekte van het zenuwstelsel (zoals dementie) als in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal mensen dat overleed aan ziektes van ademhalingsorganen daalde vanaf april licht. Ook het aantal niet-natuurlijke doodsoorzaken, zoals ongevallen, zelfdodingen, moord en doodslag bleven bijna onveranderd. Definitieve conclusies kunnen getrokken worden als de cijfers over sterfte naar doodsoorzaken compleet zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *