Met of zonder griepprik (en bijwerkingen) de griep voorkomen

Video van Zembla : De overbodige griepprik

Deze video over de griepprik is nog steeds actueel.

Griepprik gratis voor ouderen en mensen met chronische ziekte

De griepprik is gratis voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, maar kost de overheid jaarlijks 55 miljoen euro. Volgens het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, beschermt de prik tegen de ernstige gevolgen van influenza. Maar klopt dat eigenlijk wel? Hoe effectief is het vaccin? Griepdeskundigen uiten daarover in ZEMBLA hun twijfels.

Ruim 4 miljoen Nederlanders halen griepprik

De griepprik is bedoeld om griep, longontsteking en sterfte voorkomen. Of het veel zin heeft om de griepprik te halen, is nog maar de vraag. Desondanks halen ruime 4 miljoen Nederland de gratis aangeboden griepprik en nog meer worden er uitgenodigd.

Griepdeskundigen hebben in het actualiteitenprogramma Zembla openlijk hun twijfels geuit over de effectiviteit van de prik. Eigenlijk weet niemand precies hoe goed het griepvaccin werkt. Er is nog nooit goed onderzoek naar gedaan.

In 2006 publiceerde de Cochrane Collaboration, (een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten) hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle onderzoeken over de griepprik tegen het licht. Zij kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld.

Cochrane Collaboration : de griepprik werkt niet

Deze conclusie heeft de Cochrane Collaboration in juni 2010 in een nieuw artikel bevestigd. Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in Zembla: ‘De bestaande studies over de griepprik bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt.’

Onethisch en geldverspilling om te vaccineren met vaccin dat bij niets doet.

Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders er jaarlijks aan het influenzavirus – dat griep veroorzaakt – sterven. Het RIVM gaat uit van een schatting tussen de 1000-2000 doden, maar of die mensen allemaal daadwerkelijk aan het griepvirus zijn overleden, is de vraag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt niet verder dan 200 doden.

Lobby  door Big Pharma zorgt voor handhaven mening dat influenza een groot gevaar is

Toch blijven griepdeskundigen volhouden dat influenza een groot gevaar is dat jaarlijks bestreden moet worden met het wintergriepvaccin en werd de leeftijdsgrens voor de gratis griepprik enkele jaren geleden zelfs verlaagd van 65 naar 60 jaar. Nederland heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. De kosten van de afgelopen wintergriepcampagne bedroegen 55 miljoen euro.

Meer hierover :
Griep voorkomen met of zonder griepprik
Griepvaccinatie als vakantiegeld
Bijwerkingen centrum overgriepprik

Artrose specialist
Voor alle ledematen zijn er hulpmiddelen die  aangeboden worden via Artrosespecialist.nl.  Artrosespecialist is gericht op mensen die last hebben van artrose.

Via het bedrijf Rollator Goedkoop kunt u een XXL Rollator bestellen die bij u past.  Of kijk bij  Hulpmiddelenwereld XL Rollator.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *